ΔΟΚΙΜΕΣ - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Stel.Lab

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΔΟΚΙΜΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ:
● Ανίχνευση Salmonella spp. - ISO 6579:2002
● Ανίχνευση Salmonella spp. - ISO 6579:2002/Amd 1:2007, Annex D.
● Ανίχνευση Listeria monocytogenes - ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004.
● Καταμέτρηση των μικροοργανισμών στους 30οC - ISO 4833-1:2013.
● Καταμέτρηση ολικής μικροβιακής χλωρίδας στο γαλα - DIN 10122:2005. 
● Καταμέτρηση των κοαγκουλάση θετικών σταφυλόκοκκων - ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003.
● Καταμέτρηση των β-γλυκουρονιδάση θετικών Escherichia coli - ISO 16649-2:2001.

ΧΗΜΙΚΕΣ:
● Προσδιορισμός αζώτου με τη μέθοδο Kjeldahl. Προσδιορισμός πρωτεϊνών - FOSS EN 3002:2005 (Kjeldahl).        
● Προσδιορισμός πρωτεϊνών - Εσωτερική μέθοδος. Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid-Infrared Spectrometry.        
● Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων - Μέθοδος διάχυσης, ECLIPSE 3G/ZEUS.
● Προσδιορισμός pH MFHPB-03:02/2003.       
● Προσδιορισμός των ελευθέρων λιπαρών οξέων - Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91.
● Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων - Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91.
● Φασματοσκοπική ανάλυση στο υπεριώδες - Κανονισμός ΕΟΚ 2568/91.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού